فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

خلاقیت و توسعه فردی

از ترجیحاتم گفتم... از اولویت‌ها
درباره‌ی بهره‌وری و جزئیات زندگی من
ما به زودی همدیگر را ملاقات خواهیم کرد
بارها «نه» گفتم و نه شنیدم ...
اگر قرار نیست بد بمانی چرا از بد شروع کردن می‌ترسی؟