شعر و موسیقی

بدون تصویر شاخص

گنجینۀ دل- رهی معیری

محمدحسن معیری در دهم اردیبهشت ماه سال 1288 هجری شمسی در تهران متولد و در 24 آبان ماه سال 1347 دیده از جهان برگرفت و در مقبرۀ ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. […]

اردیبهشت 13, 1401
3