فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

مامان:

پند و اندرز و این‌کار را بکن آن‌کار را نکن زیاد دارد.

بی‌استفاده:

هیچ‌چیز برای نویسنده بی‌استفاده نیست.

تحمیل و اجبار:

مانعِ بزرگِ زیستنِ همراه با لذت.

رنگارنگ:

صفتی که برازندۀ هرکلمه‌ایست. مثلاً استمرار رنگارنگ یعنی ادامه‌دادن به هر شکلی. کم، زیاد. سبز، صورتی. کامل و ناقص. خوش و ناخوش.

امید:

عامل مهم تاختن در زندگی.

بهشت:

بهشت آن‌جاست که همه‌چیز طوری بگذرد که دوست دارم. روز کم‌کار می‌خواهم، اتفاق بیفتد. روز پرکار می‌خواهم اتفاق بیفتد. روز پراضطراب بخواهم اتفاق بیفتد. روز آرام بخواهم اتفاق بیفتد.

ارزش‌آفریدن:

یکی از لذت‌بخش‌ترین راه‌های کسب درآمد است.

روز تعطیل:

روزی که در آن، مطالعه جایی نداشته باشد.

لیست نکن‌ها:

اهمیت‌دادن به حرف این و آن، دربارۀ زندگی خصوصی/مشترکم

پرخوری

کم‌تحرکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *