فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

نوشتن و نویسندگی و کتاب

همیشه پاسخ‌هایی تازه برای این سوال وجود دارد
امید شبیه شکوفه‌ی گیلاس است در دوران جنگ و گرانی و ناامنی- به هیچی محل نمی‌دهد.
آیا مشکلی با من داری؟ به این سوال جوابی طولانی بده.
هرگز اولین باری که تصمیم گرفتم نوشته‌هایم را به‌طور آنلاین منتشر کنم، فراموش نمی‌کنم.
از ابتدای سال دوم کارشناسی نوشتن را شروع کردم و تا امروز...
معنای چندی از کلمات و عبارات، از نگاه خودم...
حرف‌های خودم و بقیه را دربارۀ زندگی نوشتم
از ارتباط، نوشتن و عشق گفته‌ام...
زنِ تنها... مردانِ خوب... من هم همینطور...