فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

اعتمادبه‌نفس داشتن آسان است

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در همه نقش‌های اجتماعی و خانوادگی‌ات عالی عمل می‌کنی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی وظایف‌ات را به خوبی انجام می‌دهی و هیچ اشتباهی نمی‌کنی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که کاری می‌کنی یا حرفی می‌زنی که دیگران با آن موافقند و تاییدش می‌کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که دیگران حالشان خوب است و لبخند می‌زنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در جمعی قرار داری که محبوبی و مورد قبول.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در زندگی موفقی؛ یعنی کار خوب داری، ظاهر خوب داری، سلامت و خوش‌بختی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی کاری را بدون هیچ اشتباهی و در سریع‌ترین زمان و دقیق‌ترین شکل انجام می‌دهی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که دیگران با تو مودبانه، صمیمانه و محترمانه رفتار می‌کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که خیلی باهوش عمل می‌کنی؛ از حرف‌زدنت گرفته تا سرعت یادگیری‌ات و عکس‌العمل‌هایت.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هیچ ویژگی ناخوشایندی از نظر خودت و دیگران نداری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هیچ اشتباهی در زندگی نکرده باشی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که انرژی و انگیزه داری و سرحالی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که پول‌داری و لباس‌های خوب می‌پوشی و هدیه‌های خوب می‌خری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که پیشنهادی می‌دهی و با آن موافقت می‌کنند و به آن عمل می‌کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در زندگی موفقیت‌های چشمگیری به دست می‌آوری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همه دربارۀ تو نظر مثبتی دارند و مدام ویژگی‌های خوشایندت را متوجه می‌شوند و بیان‌شان می‌کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که طرف مقابل تو را درک می‌کند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که وسط صحبت تو نمی‌پرند و با حواس جمع به تو گوش می‌کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که اطرافیانت تو را به کارها و تلاش‌هایت تحسین می‌کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در جمعی هستی که از دیگران بهتری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که از شغلت رضایت داری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که خوش‌عکسی، خوش‌هیکلی و مطابق با استانداردها.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که دیگران به تو احساس خوبی می‌دهند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همه از تو راضی هستند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همه چیز طبق برنامه و پیش‌بینی‌ات جلو می‌رود.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در همه نقش‌های اجتماعی و خانوادگی‌ات عالی عمل می‌کنی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که به تو آزادی می‌دهند که خودت باشی و همچنان تو را دوست می‌دارند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همیشه و همه جا احساس راحتی کنی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که خانواده و دوستانت با حرف‌ها و رفتارهایشان تو را سربلند کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که به تو احترام می‌گذارند، دوستت دارند و باب میل‌ات رفتار می‌کنند و حرف می‌زنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همیشه خردمندانه حرف می‌زنی و رفتار می‌کنی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هرچیزی که دیگران دارند، تو هم داری و حتی بهترش را.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که تمام کتاب‌های توی کتابخانه‌ات را خوانده‌ای.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که 100 کتاب برتر و 100 فیلم برتر دنیا را خوانده و دیده‌ای.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که حساب بانکی‌ات پرپول است.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همیشه فعال، خلاق و خستگی‌ناپذیری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هیچ بیماری‌ای نداری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که از همه چیز بهترین‌ها را داری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در خانواده‌ی خیلی خوبی رشد کرده‌ای و آن‌ها هیچ اشتباهی در حق تو نکرده‌اند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در بین همکارانت بیش‌ترین درآمد داری، در بین خواهروبرادرهایت محبوب‌ترین فرزند هستی و وقتی رئیس‌ات با تو خوب رفتار می‌کند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که کسی در جمع به تو بی‌احترامی می‌کند و بعد در همان جمع از تو معذرت می‌خواهد و هرکاری می‌کند تا دلت را به دست بیاورد.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که با یک فرد پولدار، خوش‌قیافه و همه‌چیزتمام ازدواج کنی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همه برنامه‌های روزت را به بهترین شکل انجام می‌دهی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که به همه آرزوهایت برسی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که فقیر نیستی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در همه چیز بهترینی؛ کار، سکس، هنر، خلاقیت و … .

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که بهترین دوستت همیشه طرفدار توست، با تو و نظرت موافق است و تحت هر شرایطی دوستت دارد.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همه حد و مرزهای خودشان را می‌شناسند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که با تو شوخی‌های خوب می‌کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هیچکس از تو گله‌مند نیست.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هیچ‌کس با تو رفتار تحقیرآمیز نمی‌کند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که مدام در گوش‌ات خوانده‌اند: دوستت دارم فرزند باهوش من… تحت هرشرایطی دوستت دارم.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همیشه پشت سرت ذکر خیرت باشد.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که دیگران از انتخاب‌ها و هدیه‌هایت خوششان بیاید.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هیچ‌کس صدای گوز و آروغ‌ات را نشینده باشد.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همیشه آماده سر کلاس حاضر شوی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که مشق‌هایت کامل و به‌موقع انجام بدهی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که با هیچ مشکل خانوادگی‌ای مواجه نیستی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هیچ‌کس تو را شرمنده نکند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همه‌چیز روال است.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که قوی باشی و تسلیم‌ناپذیر.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که کارهای بزرگ و اثرگذار انجام بدهی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که بالاترین سِمَت را در محیط کاری داشته باشی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که آرزوی نویسنده‌شدن داشته باشی و کتاب چاپ کرده باشی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هرگز تمرکزت را از دست ندهی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هیچ مشکل روانی‌ای نداشته باشی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که پای خواسته‌هایت همیشه متعهدی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که پوست صاف و نرم و بدون لکه‌ و جوشی داری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که در چیزهای زیادی مهارت داری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که برای هر مشکلی راه‌حلی در آستین داری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که به زبان انگلیسی تسلط داری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که حسابی باتجربه و خردمندی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که متعلق به یک خانوادۀ ثروتمند هستی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که همه با تو محبت‌آمیز رفتار می‌کنند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که هرروز خوب کار کنی، خوب به خانه و زندگی برسی و خوب بخوانی و بنویسی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که ذهن‌ات همیشه سریع و فرز باشد.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که معمولاً فردی محبوبی هستی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که نسل اندر نسل‌ات آدم‌های بااعتمادبه‌نفسی بوده‌اند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که از بچگی اعتمادبه‌نفس را یادت داده باشند و باهات تمرین کرده باشند.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که توانسته باشی کسب‌وکار خودت را راه بندازی و رونقش بدهی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که ثروتمندی؛ خدم و حشم داری، راننده داری، آشپز داری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که جزو نابغه‌ها باشی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که محبوب‌ترین عمه/خاله باشی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که به‌اندازۀ کافی پول داری، ورزشکاری، مهارت‌های مختلف داری.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که ذاتاً صبور و باهوشی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که به سفرهای عالی بروی، یک خانۀ بزرگ در یک محلۀ خوب داشته باشی.

اعتمادبه‌نفس داشتن راحت است وقتی که رئیس خودت باشی.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *