فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

یادداشت روزانه| به پیش

– یعنی کل زندگی‌ام به تحمل کردن گیر و گرفتاری و مسئولیت و بدبختی بگذرد؟ بی آنکه عشقی، شوری، تفریحی، ساعت‌های فراغتی باشد؟ بهار، تابستان، پاییز و زمستان بیایند و بروند و من لمسشان نکنم؟ در اردیبهشت شیراز نروم؟ در تابستان تبریز نروم؟ در پاییز شمال نروم؟ در زمستان به جنوب نروم؟ به دریا وقتی […]