instagram [#222]Created with Sketch.

فاطمه ابراهیمی

هر چیز مفیدی را که به نوشتن، کتاب، توسعه‌ی فردی خلاقیت، شعر و موسیقی و فیلم و سریال مرتبط باشد، اینجا منتشر می‌کنم. به پیش.

معنای چندی از کلمات و عبارات، از نگاه خودم...
حرف‌های خودم و بقیه را دربارۀ زندگی نوشتم
ما معمولی‌ها به اشتباه، خودمان را از هنر دور نگه می‌داریم...
از چیزهایی که دربارۀ زمان، خوشبختی و مطالعه یاد گرفته‌ام نوشتم.
از ترجیحاتم گفتم... از اولویت‌ها
درباره‌ی بهره‌وری و جزئیات زندگی من
از ارتباط، نوشتن و عشق گفته‌ام...
اگر هیچ‌جوره دوست‌‌داشتنی نشد چه؟
زنِ تنها... مردانِ خوب... من هم همینطور...