فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

یادداشت روزانه|خلوت‌خواه

آدم خلوت‌خواهی هستم. درخلوت حس‌وحال بهتری دارم. نمی‌دانم چرا ولی معاشرت از من انرژی زیادی می‌گیرد؛ حداقل در برخی روزها مطمئنم که این‌طور است. خلوت برای من یعنی زمانی برای خواندن، نوشتن، کسب انرژی، زمان‌گذراندن با افکارم و آمادگی پیداکردن برای معاشرت. احتمالا تنهایی و خلوت را برای حضور بهتر و آماده‌تر در جمع است […]