instagram [#222]Created with Sketch.

فاطمه ابراهیمی

هر چیز مفیدی را که به نوشتن، کتاب، توسعه‌ی فردی خلاقیت، شعر و موسیقی و فیلم و سریال مرتبط باشد، اینجا منتشر می‌کنم. به پیش.

خیام و شراب و رسم نوشیدن
توجه و مراقبت از نگاه فرید آقا عطار
ما به زودی همدیگر را ملاقات خواهیم کرد
بارها «نه» گفتم و نه شنیدم ...
اگر قرار نیست بد بمانی چرا از بد شروع کردن می‌ترسی؟