بدون تصویر شاخص

چگونه نویسنده شویم؟

برای دیدن چیزهای خیلی کوچک و خیلی بزرگِ زندگی، راهی نداریم جز نویسنده شدن! نویسنده، قدرتش به قلمش نیست. قدرت او از میزان توجه، حضور و هوشیاری‌اش سرچشمه می‌گیرد. او از چیزهایی […]

اسفند 2, 1398
1

بدون تصویر شاخص

درمان افسردگی گاه به گاه

افسردگی می‌تواند همان حالت غمگینی باشد که وسط شادی کردن یخۀ آدم را می‌چسبد، مثل احساسی منفی بعد از یک موفقیت. یا هر فقدان‌ و ناکامی‌ دیگر، که البته تعدادشان هم تقریبا […]

دی 21, 1398
0

بدون تصویر شاخص

چگونه به روابطمان گند بزنیم؟

 نادر ابراهیمی در چهل نامۀ کوتاه به همسرم، از غم می‌گوید، از معنای زندگی، از روزمرگی، از دوست داشتن، از کم‌لطفی‌های گاه‌به‌گاه خودش، از نداری‌ها و مشکلات اقتصادی، از دغدغه‌های اجتماعی، از […]

دی 2, 1398
1