فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

واژه‌ها

اگر با آن‌ها آشنا نمی‌شدم نمی‌توانستم جوری که الان می‌زیم و از آن رضایت دارم زندگی کنم.

از آشنایی با برخی واژه‌ها خوش‌وقت و خوش‌بختم.

اگر با آن‌ها آشنا نمی‌شدم نمی‌توانستم جوری که الان می‌زیم و از آن رضایت دارم زندگی کنم. هر کلمۀ تازه‌ای که به فرهنگ لغاتم افزوده می‌شود دیدگاهم، زندگی‌ام و قلمم را روشن می‌کند.

 • بهره‌وری: به معنای انجام کارهای مهم، نه انجام کارهای بیش‌تر.
 • نوشتن: به عنوان عنصر جدایی‌ناپذیر زیستن.
 • خواندن: تماشاکردن دنیا و مخلفاتش از دیدگاه‌های مختلف.
 • توسعه فردی: عنصر مهمِ خلقِ شورِ زندگی.
 • خلوت: زمانی برای توجه به ارزشمندی و بی‌نظیری خود.
 • جلوت: جایی که تلاش‌هایم در خلوت، به ثمر می‌نشیند.
 • کار: عنصر مهم سلامت روان و کسب درآمد.
 • حدومرزتعیین‌کردن: عامل تعیین‌کننده در میزان آرامش در معاشرت‌ها
 • خودمراقبتی: با درخواست کمک در زمان‌های مناسب عجین است.
 • پیشرفت: عنصر انگیزشی در کارکردن، زیستن، خلق‌کردن و … .
 • نقطۀ بهینه: کوششی شیرین برای ایجاد تعادل در مخلفات زندگی.
 • ارتباط برقرارکردن:
 • حضورداشتن:
 • استمرار رنگارنگ:
 • مسئولیت‌پذیری:
 • فانتری‌های تلخ:
 • ارزش‌آفرینی:
 • اثرگذاری:
 • بهبود:
 • معیارهای شخصی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *