فکر می‌کنم گذاشتن لیست کتاب‌هایی که می‌خوانم هم برای خودم الهام‌بخش باشد و هم برای شما.

برای خودم از آن جهت که با آگاهی بیشتری سبدم را می‌چینم و برای شما به آن دلیل که بدانید مطالب روزهای پیش‌رو در این سایت تا چه اندازه می‌تواند برایتان مفید واقع شود و بیشتر حول‌وحوش چه موضوعاتی خواهد بود (چون به هرحال، نوشته‌هایم کم‌وبیش متاثر از خوانده‌هایم خواهند بود)

  • روانشناسی

خودیاری، استیو شیپ‌ساید، نشر ققنوس

ارتباط بدون خشونت/ زبان زندگی، مارشال روزنبرگ، نشر اختران

محکم در آغوشم بگیر، دکتر سو جانسون، نشر میلکان

احساس ارزشمندی و راه‌های تقویت آن، علی صاحبی، نشر سایه‌سخن

  • داستانی

داستان ملال‌انگیز از یادداشت‌های یک مرد سالخورده، آنتوان چخوف، نشر ماهی

عشق‌های خنده‌دار، میلان کوندرا، انتشارات روشنگران

  • نویسندگی

نقش‌هایی به یاد/گذری بر ادبیات خاطره‌نویسی، احمد اخوت، نشر گمان

نبرد هنرمند، استیون پرسفیلد، نشر پیکان

شما در حال خواندن چه کتاب‌هایی هستید؟