روزهای عادی را بگذاریم برای کارکردن، برنامه‌ریختن، طبق اولویت‌ها اقدام‌کردن، و دستاوردی را تعیین‌کردن و بهش رسیدن.

روزهای سخت را با امید و خوش‌بینی و مثبت‌اندیشی جلو ببریم، یا دست‌کم به کمک این‌ها از پسرفت جلوگیری کنیم.

روزهای سخت مثل همراهی با:

  1. ذهنی که سرشار از افکار منفی شده است.
  2. بیماری یا دلایل دیگری که مانع از قدم‌برداشتن در مسیر شده است.
  3. دلتنگی، نگرانی

با خوش‌بینی به ضعف‌ها و کاستی‌های خود نگریستن هم آرامشِ به‌خصوصی دارد:

اگر یک‌بار برای همیشه، کاستی‌ها و ضعف‌های خودمان را همانند خصلت‌های نیک و نقطه‌قوت‌های خود به وضوح بشناسیم، آن‌وقت هدف‌مان را با توجه به آن‌ها مشخص می‌کنیم و از امور دست‌نیافتنی نیز ناخرسند نمی‌شویم.

|هنر خوشبختی، آرتور شوپنهاور، نشر مرکز|


«من خوشبینم. به نظزم چیز دیگری بودن ثمرۀ چندانی ندارد.»

|وینستون چرچیل|


خوش‌بین باشید

«بخندید. خندیدن مهم‌ترین کار است. هر کجا که می‌روم می‌خندم.»

«رقصیدن و آوازخواندن با نوه‌ها، بهترین چیز در زندگی است.»

«رازی وجود ندارد. فقط زندگی کنید

|ایکیگای هکتور گارسیا و فرانچسک میرالس، نشر ثالث|