فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

نوشتن داستان‌های تخیلی و رمان را هرطور شده تجربه کن، حتی اگر نویسنده نیستی!

تجربۀ شخصی من در کار هنری، به ویژه نوشتن، ثابت کرده است که وقتی به شکل خلاقانه و بدونِ قاعدۀ آن‌چنانی انجامش می‌دهم دستاوردهای بیش‌تری را نصیبم می‌کند. خلاقانه نوشتن همان شکل از نوشتن است که خواننده را به خودش جذب می‌کند و حس نشستن پای صحبت یک دوست را ایجاد می‌کند. سر فرصت تمام […]

11 نکته دربارۀ نوشتاردرمانی|چگونه نوشتاردرمانی کنیم؟

اگر نوشتاردرمانی می‌کنید این 11 نکته را هرازچندگاهی با خودتان مرور کنید و ببینید که رعایتشان می‌کنید یا نه. زیاد نوشتن: لازم نیست هرروز و زیاد بنویسید؛ ولی هروقت نیاز به نوشتن بود، تنبلی نکنید. نگهداشتن نوشته‌ها: لزومی ندارد همۀ نوشته‌هایتان را نگهداری کنید می‌توانید بعضی از آن‌ها را بنویسید و بلافاصله پاره کنید. یادگیری […]