من یاد گرفته‌ام وقتی یک احساس خوب به اشتراک گذاشته می‌شود، خوب‌تر هم می‌شود. -سن 14

| زندگی کن و به دیگران بسپار، گردآورنده: جکسون براون|

 

به تقلید از متن بالا، عبارت‌های زیر را خودم نوشتم:

 

احساس خوبِ ناشی از خواندنِ یک متن خلاقانه را با بازنشر آن محتوا دو برابر می‌کنم.

احساس خوبِ ناشی از کسب درآمد را با بخشیدن 5درصد آن برای یک کار خیر، پربرکت‌تر می‌کنم.

احساس خوبِ ناشی از بلدبودن چیزی را، با یاددادنِ آن افتخارآمیزتر می‌کنم.

احساسِ خوبِ تکرارِ یک تفریح را با مهمان‌کردنِ یک دوست، دل‌شادکُن‌تر می‌کنم.

احساسِ خوبِ ناشی از هدیه‌دادن به خودم را با شیرین‌کام‌کردنِ یک دوست دوچندان می‌کنم.

احساس خوب ناشی از تلاش‌کردن را با  تحسین‌کردنِ تلاش دیگران(همکار، عضوی از خانواده، دوستان) دوبرابر می‌کنم.

احساس خوب ناشی از تولید محتوا را با خواندن و بازخورددادن به محتوای دیگران، دلنشین‌تر می‌کنم.