فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

روز قلم

بیش از یک‌سال است که نوشتن صفحات صبحگاهی را متوقف کرده‌ام. درحالی‌که پیش از آن بالغ بر 600 روز متوالی، بدون هیچ قضاکردنی این صفحات را پر می‌کردم. در آغاز راه، انگیزه‌ای که داشتم مرا به نوشتنِ منظم مجاب می‌کرد. ولی در میانۀ راه، تبلور ایده‌ها و آشنایی بیش‌تر با خودم بود که منظم نگهم […]