هر صبح بنویس و به روز تازه فکر کن، قبل از اینکه دیر بشود و مجبور به خواندن فاتحه‌ی آن روز بشوی.

یکی از خواص نوشتن این است که به یادت می‌آورد امروز یک روز تازه است؛ با وجود تکراری بودن، اما حداقل در یکی-دو ساعتش می‌توان تفاوت ایجاد کرد.

حالا اگر صبح‌ها بنویسی، بیش از یکی-دو ساعت در اختیارت خواهد بود یا دست کم همان فرصت کوتاه را احتمالا با تضمین بیشتری به دست خواهی آورد.