1. کتاب را بخر، تا وقت خواندنش را هم پیدا کنی.
  2. آنقدر کتاب بخوان تا زده شوی؛ آنوقت است که هوس میکنی به بهترین کتابی که خوانده‌ای عمل کنی و شگفت‌زده شوی.
  3. یک کتابخوان حرفه‌ای علاوه‌براینکه کتابخانۀ شخصی‌اش را غنی می‌کند، حداقل پنج-شش کتاب هم در سال به کتابخانۀ عمومی اهدا می‌کند.
  4. کتاب را بخوان، اصلاً بخور و دفع هم بکن؛ چون مقوی است و در نهایت تو را هم قوی می‌کند.
  5. آن‌کس که کتاب می‌خوانَد و هیچکاری نمی‌کند، به همان بدبختی است که همه کار می‌کند ولی کتاب نمی‌خوانَد.

چند جمله‌ هم شما بنویسید.