شرط من برای تولید محتوا، داشتن یک روز واقعن مفید است.

چون تولید محتوای بدونِ خودسازی، نمی‌تواند در بلندمدت منجر به رشد فکری و ساختن یک برند شخصی واقعی بشود.

شرطی را برای تولید محتوا انتخاب کنید که وقتی در بلند مدت به این کار مشغول بودید و مرورش کردید با خودتان نگویید چه کار بی‌معنایی کرده‌ام این سال‌ها.

برای من عذاب‌آور است وقتی بین آنچه که حرفش را می‌زنم و زندگی‌اش می‌کنم فاصله بسیار باشد.

اگر الآن مشغول تولید محتوا هستید چه چیزهایی ممکن است در آینده این احساس را به شما بدهد که تولید محتوا بی‌معناست؟

خوشحال می‌شوم برایم بنویسید.