یکی از مزیت‌های عالی وبلاگ‌نویسی، ارائۀ گزارش از روزمرگی‌هاست -این‌که چه می‌خوانیم، می‌بینیم و گوش می‌کنیم، به چه‌ها می‌اندیشیم و در حال پیشرفت‌دادنِ چه مهارت‌هایی هستیم.

ارائۀ گزارشی از روزمرگی‌ها، اقدامی‌ست شجاعانه در عصر شلوغی و سرعت؛ چون به معنای متمرکزکردنِ ترجیحات، بر  هدرندادنِ وقت است و از آن مهم‌تر انتخاب عادت‌ها، سرگرمی‌ها و دغدغه‌های بهتر.

وبلاگ‌نویسی تلاشی است برای هضم‌کردن؛ هضم آن پادکستی که گوش می‌کنیم، کتابی که می‌خوانیم، فیلم وسریالی که تماشا می‌کنیم، مهارتی که برای یادگیری‌اش کلنجار می‌رویم، راه‌های تازه‌ای که برای برنامه‌ریزی قابل‌اجراتر امتحان می‌کنیم و ارتباطاتی که با دیگران برقرار می‌کنیم.