فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

استرس را به افسردگی ترجیح می‌‎دهم

از ترجیحاتم گفتم... از اولویت‌ها

اندیشیدن را به خواندن ترجیح می‌دهم

خواندن را به نوشتن ترجیح می‌دهم

زیادنوشتن را به زیادخواندن ترجیح می‌دهم

زندگی‌کردن را به فکرکردن دربارۀ زندگی ترجیح می‌دهم

تراپی را به درددل‌کردن ترجیح می‌دهم

خانواده را به دوستان ترجیح می‌دهم

دوستان را به فامیل ترجیح می‌دهم

پیشگیری را به درمان ترجیح می‌دهم

استرس تجربه‌های جدید را به افسردگی و کاری‌نکردن ترجیح می‌دهم

مدیتیشن را به هیچکاری نکردن ترجیح می‌دهم

انتشار نوشته‌ها را به نگهداشتن آن‌ها پیش خودم ترجیح می‌دهم

کتاب الکترونیکی خواندن را به کتاب‌نخواندن ترجیح می‌دهم

طعم تلخ را به شیرین ترجیح می‌دهم

شوخی را به جدیت ترجیح می‌دهم

نوشته‌های بلند و موجز را به نوشته‌های کوتاه ترجیح می‌دهم

نوشتن کتاب موردعلاقه‌ام را به گشتن دنبال کتاب موردعلاقه‌ ترجیح می‌دهم

داستان را به غیرداستان ترجیح می‌دهم

رباعیات خیام را به غزلیات حافظ ترجیح می‌دهم

رونویسی از شعر موردعلاقه‌ام را به خواندنِ صرف آن ترجیح می‌دهم

پیاده‌روی را به تاکسی ترجیح می‌دهم

خواب را به شب‌زنده‌داری ترجیح می‌دهم

تدبیر داشتن را به سیاست خرج‌دادن ترجیح می‌دهم

لبخند را به بی‌شکل‌وشمایلی ترجیح می‌دهم

سکوت را به گزافه‌گویی ترجیح می‌دهم

آرام صحبت‌کردن را به بلند حرف‌زدن ترجیح می‌دهم

سوال‌پرسیدن را به جواب‌دادن ترجیح می‌دهم

شناختن پدرومادرم را به شناختن مشاهیر ترجیح می‌دهم

شام پختن را به شام سفارش دادن ترجیح می‌دهم

انتخاب‌کردن را به انتخاب‌شدن ترجیح می‌دهم

چای ایرانی با گل سرخ را به چای خارجی عطری ترجیح می‌دهم

میانه‌رویی را به شادی و باانگیزگی ترجیح می‌دهم

جمع‌های کوچک را به جمع‌های بزرگ ترجیح می‌دهم

بازی‌های دسته‌جمعی را به تک نفره ترجیح می‌دهم

گاهشمارنویسی را به یکساعت بی‌وقفه نوشتن ترجیح می‌دهم

نوشتن از اندیشه‌ها را به صرفاً اندیشیدن ترجیح می‌دهم

باغبانی را به مراقبت از حیوان‌ خانگی ترجیح می‌دهم

اسپرسو را به لته ترجیح می‌دهم

نسکافۀ بدون شیر و شکر را به اسپرسو ترجیح می‌دهم

سفر یکی دو روزه را به اصلا سفرنکردن ترجیح می‌دهم

استراحت توی خانه بعد از یک هفتۀ کاری را به سفر و مهمانی ترجیح می‌دهم

با خودم حرف‌ردن را به حرف‌زدن با دیگران ترجیح می‌دهم

به خودم مشورت‌دادن را به مشورت‌دادن به دیگران ترجیح می‌دهم

اصلاح را به از نو ایجادکردن ترجیح می‌دهم

محبوب خودم بودن را به محبوب کسی دیگر بودن ترجیح می‌دهم

اجراکردن ایده‌های خلاقانه را به فقط نوشتن آن‌ها روی کاغذ ترجیح می‌دهم

تولید محتوا برای سایت خودم را به کارکردن در این حوزه برای دیگران ترجیح می‌دهم

شناختن خودم را به شناختن دیگران ترجیح می‌دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *