فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

دربارۀ فیلم the secret life of Walter Mitty

نظر فاطمه ابراهیمی: وقتی والتر هیجان و تکاپوی بیشتری وارد زندگی‌اش کرد، از خیال‌پردازی‌هایی که مانع از عملکرد بهترش می‌شد دور شد. ترکیب شخضیتِ خیال‌پردازِ والتر، با طعم جدیدی که به واقعیتِ زندگی‌اش اضافه کرد؛ یعنی خلاقیت و نوآوری، سطح زندگی‌اش را ارتقا داد. اگر با دید منطقی، این فیلم را تماشا کنیم هزار عیب […]