یحیی

بدون تصویر شاخص

گفتگویی بین عیسی و یحیی| داستانی از فیه ما فیه

عیسی بسیار خندیدی. یحیی بسیار گریستی. یحیی به عیسی گفت که: تو از مکرهای دقیق حق، قوی ایمن شدی که چنین می‌خندی! عیسی گفت که: تو از عنایت‌ها و لطف‌های حق، قوی […]

اسفند 25, 1398
0