کتاب کودک و نوجوان، کتاب، کودک درون، جنگ، کانون پرورش فکری، نادرابراهیمی،

فاطمه و کتاب‌های کودک و نوجوان

یکی از مهم‌ترین تفریحات و تأثیرگذارترین نوع کتاب‌خواندن برای من، خواندن کتاب‌های کودک‌ و نوجوان است. به نظرم یاددادن چیزی مهم به خودم، از طریق نفوذ به کودک درونم (مثلاً با کتاب‌های […]

خرداد 31, 1400
4