فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

فاطمه و کتاب‌های کودک و نوجوان

یکی از مهم‌ترین تفریحات و تأثیرگذارترین نوع کتاب‌خواندن برای من، خواندن کتاب‌های کودک‌ و نوجوان است. به نظرم یاددادن چیزی مهم به خودم، از طریق نفوذ به کودک درونم (مثلاً با کتاب‌های کودک و نوجوان) یکی از مهم‌ترین قلق‌هایی است که در خودم کشف کرده‌ام. این ماه دو کتاب کودک به قلم دو نویسندۀ ایرانی […]