فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

هنر خوشبختی| قاعدۀ سی‌ام| شوپنهاورِ بدبین

قاعدۀ سی‌ام …از پیش رو برداشتنِ موانع، کامل‌ترین لذت هستی است، و برای وی هیچ چیزی بهتر از این نیست. موانع، ممکن است فقط مادی و محسوس باشند، همانند موانعِ کسب‌وکار و رفت‌وآمد، یا سبقه‌ای روحی داشته باشند، همانند موانعی که سر راه آموختن و پژوهیدن ما قرار می‌گیرند: نبرد و هماوردی با آن‌ها و […]