کتاب، توسعۀ فردی، معرفی کتاب

بدون تصویر شاخص

کتاب‌های صبح و کتاب‌های شب|شیوه‌ای تازه برای تشکیل سبد مطالعاتی

تقریباً یک‌ماه پیش بود که تصمیم گرفتم کتاب‌هایی خاص را به عنوان کتاب‌های صبح انتخاب کنم و ما بقی را برای ادامۀ روز( حالا یا عصر یا شب). در حال حاضر کتاب‌های […]

اردیبهشت 19, 1401
0