فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

چرا بهتر است صبح‌ها بنویسیم؟

هر صبح بنویس و به روز تازه فکر کن، قبل از اینکه دیر بشود و مجبور به خواندن فاتحه‌ی آن روز بشوی. یکی از خواص نوشتن این است که به یادت می‌آورد امروز یک روز تازه است؛ با وجود تکراری بودن، اما حداقل در یکی-دو ساعتش می‌توان تفاوت ایجاد کرد. حالا اگر صبح‌ها بنویسی، بیش […]