نوشتن، نویسندگی، توسعه فردی

بدون تصویر شاخص

چرا بهتر است صبح‌ها بنویسیم؟

هر صبح بنویس و به روز تازه فکر کن، قبل از اینکه دیر بشود و مجبور به خواندن فاتحه‌ی آن روز بشوی. یکی از خواص نوشتن این است که به یادت می‌آورد […]

آبان 27, 1400
1