نادر ابراهیمی

بدون تصویر شاخص

چگونه به روابطمان گند بزنیم؟

 نادر ابراهیمی در چهل نامۀ کوتاه به همسرم، از غم می‌گوید، از معنای زندگی، از روزمرگی، از دوست داشتن، از کم‌لطفی‌های گاه‌به‌گاه خودش، از نداری‌ها و مشکلات اقتصادی، از دغدغه‌های اجتماعی، از […]

دی 2, 1398
1