فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

درخت آرزوها

در دو قرن اتفاقات زیادی می‌افتد، به‌خصوص اگر تمام‌ مدت یک‌جا ایستاده باشی و دنیا را تماشا کنی که می‌چرخد و می‌‎چرخد.   گاهی اتفاقات نه چندان خوبی می‌افتند. یاد گرفته‌ام بپذیرم اینجور وقت‌ها از دست کسی کار زیادی برنمی‌آید. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که استوار بایستیم و به نیروی درونی خود […]