معرفی کتاب، نویسندگی

چرا همه باید داستان بنویسیم؟|معرفی کتابِ فن و هنر داستان‌نویسی

جواب این سوال را از نویسندۀ آلمانی اتو کروزه می‌گیریم. چرا همه باید داستان بنویسیم؟ کسی که داستانی تعریف می‌کند، اغتشاش زندگی را به کمک ابزارهای زبانی به نظم در می‌آورد و […]

مرداد 3, 1401
2