فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

شرط من برای تولید محتوا

شرط من برای تولید محتوا، داشتن یک روز واقعن مفید است. چون تولید محتوای بدونِ خودسازی، نمی‌تواند در بلندمدت منجر به رشد فکری و ساختن یک برند شخصی واقعی بشود. شرطی را برای تولید محتوا انتخاب کنید که وقتی در بلند مدت به این کار مشغول بودید و مرورش کردید با خودتان نگویید چه کار […]