عکاسی، طبیعت، نظرات دیگران، غروب، درختان

استقبال می‌کنم از هرچیزی که کمکم کند دنیا را عمیق‌تر تجربه کنم

وقتی با چشم یک عکاس به طبیعت، کوچه‌گردی‌ و سفر‌ می‌روم خیلی بیش‌تر لذت می‌برم. برادرم می‌گوید اینقدر درگیر عکس‌گرفتن نباش، ولی نمی‌داند من دارم لذت دوباره می‌برم با اینکار. هم در […]

تیر 2, 1400
0