فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

استقبال می‌کنم از هرچیزی که کمکم کند دنیا را عمیق‌تر تجربه کنم

وقتی با چشم یک عکاس به طبیعت، کوچه‌گردی‌ و سفر‌ می‌روم خیلی بیش‌تر لذت می‌برم. برادرم می‌گوید اینقدر درگیر عکس‌گرفتن نباش، ولی نمی‌داند من دارم لذت دوباره می‌برم با اینکار. هم در لحظه و هم بعد از آن‌که می‌بینم توانسته‌ام این زیبایی را تا حد ممکن شبیه به آنچه خودم دیده‌ام ثبت کنم. با این‌کار، […]