فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

نامه‌های ارسال‌نشده|اهمیت نامه‌نگاری

نامه‌نوشتن ساده‌ترین سبک نوشتن، و از آن مهم‌تر بهترین شیوۀ تقویت نویسندگی است. این‌که مخاطب نامه چه کسی باشد، در راحت‌نویسی بسیار تاثیرگذار است. موقع نامه‌نوشتن، اصلاٌ به این فکر نکن که ممکن است این نامه را به دست مخاطبش برسانی؛ چون حتماً تو را از صادقانه‌نوشتن دور می‌کند. نامه‌نوشتن، و خواندن کتاب‌هایی که در […]