فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

گنجینۀ دل- رهی معیری

محمدحسن معیری در دهم اردیبهشت ماه سال 1288 هجری شمسی در تهران متولد و در 24 آبان ماه سال 1347 دیده از جهان برگرفت و در مقبرۀ ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. رهی غزلسرای مشهورِ معاصر است که از شیوۀ کهنِ شعرسرودن پیروی می‌کرد. او از جهات مختلف تحت تأثیر شاعرانی همچون سعدی و حافظ […]