فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

برنامه‌ای برای توسعۀ فردی|چرا وبلاگ‌نویسی؟

یکی از مزیت‌های عالی وبلاگ‌نویسی، ارائۀ گزارش از روزمرگی‌هاست -این‌که چه می‌خوانیم، می‌بینیم و گوش می‌کنیم، به چه‌ها می‌اندیشیم و در حال پیشرفت‌دادنِ چه مهارت‌هایی هستیم. ارائۀ گزارشی از روزمرگی‌ها، اقدامی‌ست شجاعانه در عصر شلوغی و سرعت؛ چون به معنای متمرکزکردنِ ترجیحات، بر  هدرندادنِ وقت است و از آن مهم‌تر انتخاب عادت‌ها، سرگرمی‌ها و دغدغه‌های […]