توسعه فردی، خلاقیت و زندگی، نوشتن، رشد فردی، خودیاری

لیست کارهایی که دیگر دوست ندارم انجام بدهم

به تعویق انداختن شروع کارها: حتی کارهای ساده و روزمره‌ای مثل مرتب کردن اتاق، یا کارهایی که عاشقشان هستم مثل کتاب‌خواندن، سه‌تار نواختن، نوشتن. چک‌کردن موبایل: به‌ویژه صبح‌ها به محض بیدارشدن و […]

تیر 11, 1400
1