فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

لیست کارهایی که دیگر دوست ندارم انجام بدهم

به تعویق انداختن شروع کارها: حتی کارهای ساده و روزمره‌ای مثل مرتب کردن اتاق، یا کارهایی که عاشقشان هستم مثل کتاب‌خواندن، سه‌تار نواختن، نوشتن. چک‌کردن موبایل: به‌ویژه صبح‌ها به محض بیدارشدن و شب‌ها قبل از خواب. یا وقت‌هایی که بعد از کار زیاد باید به مغزم ستراحت بدهم ولی می‌فرستمش به دنیای شلوغ اینستاگرام. عمداً […]