افسردگی، رابطه، زندگی بهتر،

بدون تصویر شاخص

دوست داری دیگران چه‌کار کنند؟|اگر جواب این سوال را بدانی کمتر افسرده می‌شوی

یکی از عوامل افسردگی و ناامیدی ما در زندگی این است که دقیقاً نمی‌دانیم از دیگران چه خواسته‌هایی داریم. اگر هم بدانیم آنطور که باید شفاف و ملموس نیست؛ طوریکه به ندرت […]

شهریور 1, 1400
2