فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

تجربۀ من از ایده‌ها

همیشه بهترین ایده‌ها را اکنون انجام بده: وقتی برای تولید محتوای یک برند پازل کودک کار می‌کردم، کاری مربوط به تخیل و … تقریباً هرروز ایده‌های نابی به ذهنم می‌رسیدند که اصلاً باورم هم نمی‌شد. گاهی وسوسه می‌شدم تا آن‌ها را فعلاً استفاده نکنم و بگذارم برای یک وقت دیگر، اما خیلی طول نکشید که […]