فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

بیکاری چه شکلی است؟

بی‌کاری شبیه فردی است که سعی می‌کند ساده زندگی کند. او با شناخت ابعاد مختلف سادگی، واقعیت زندگی‌اش را به انتخاب خویش تبدیل می‌کند؛ نه یک بدشانسی تحمیلی و دوست‌نداشتنی. بی‌کاری شبیه حضور یک دختر باحوصله و کنجکاو است در یک کتابخانۀ غنی و خلوت؛ با وقت خالی بسیار. بی‌کاری شبیه فرصت است؛ فرصت‌های فراوان […]