فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

8 نکته که یک کارمند باید هنگام ورود به یک سازمان بداند

1- تو از همان روز اول ورودت به سازمان، به مدت یک‌ماه وقت داری تا شناسنامۀ خودت را بنویسی و بگذاری که معرف تو باشد. به کار اصلی‌ات می‌پردازی یا دنبال حواشی همکارانت هستی؟ سر وقت می‌آیی یا با تاخیر؟ 2- سلامتی از هرچیزی مهم‌تر است. به ویژه سلامت روان که اکثراوقات نسبت به آن […]

من نویسنده هستم

زمانی بود که خودم را نویسنده معرفی نمی‌کردم چون من هم مثل دیگران چنین باوری داشتم که نویسنده باید حداقل یک کتاب چاپی داشته باشد. حالا اما خودم را نویسنده می‌دانم. البته همواره ترجیح می‌دهم یک مشتاق به نویسندگی باشم و نویسندگی را نه یک نقطه، که یک مسیر بدانم و آن را در همه […]