فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

وقتی نوشتن کافی نیست…

هایکو یک نوع شعر ژاپنی است، شبیه عکس گرفتن از یک لحظه‌ از زمان. نقاشیِ عکس شاخص این پست هم تصویر یک لحظه از زمان است برای من… هیچ جملاتی آن لحظه را مثل این نقاشی نمی‌توانست به تصویر بکشد!

تکه‌هایی از کتاب کوچک کارمندی

بخشی از کتاب کوچک کارمندی که نوشتنش را حدودا ۶ ماه پیش شروع کردم اینجا منتشر می‌کنم. امیدوارم نکات کوتاهِ مفیدی باشند و شما هم با نوشتن نظرات‌تان آن‌ها را مفیدتر کنید. «نمی‌دانم چرا ولی انگار کارهایی که هروز در وقت اضافه انجام می‌دهم تاثیرات مثبت بیشتری دارند. مثلاً آن زمان که در کنار دانشگاه […]