فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

کار می‌کنم برای …

برای پول برای افزایش اعتمادبه‌نفس برای شکوفاکردن استعدادهایم برای افزایش توانمندی‌هایم برای صبورترشدن برای سلامت روحم برای کم‌کردن نگرانی‌هایم دربارۀ آینده برای اینکه پدرومادرم، از دیدنِ منِ فعال چشم‌هایشان می‌درخشد و شاداب‌ترند برای اینکه فکروخیال نکنم برای اینکه زندگی راحت‌تر بگذرد برای اینکه کار خوشبختی است برای اینکه کار برایم رفاه می‌آورد برای استقلال برای […]