فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

وبلاگ تو: معرف بانفوذ تو|برندسازی شخصی

در روزنامۀ دنیای اقتصاد خواندم که هنوز که هنوز است دغدغۀ بسیاری از شرکت‌های ایرانی فقط تولید، فروش و بازاریابی است و کمتر به مقولۀ برندسازی و مدیریت برند توجه می‌کنند. بر اساس یکی دو تجربه دیده‌ام کسب‌وکارهایی که دغدغۀ برندسازی داشته‌اند ولی چون تلاش‌های این حوزه در بلندمدت ثمر می‌دهد یا با اشتیاق اولیه […]

در ستایش کار

من آرامش را در کار پیدا می‌کنم نظم را هم و اعتمادبه‌نفس و احساس مفیدبودن را کار زندگی‌ام را بهتر می‌کند اصلاً زندگی‌ام با کار کامل می‌شود حتی اگر بسیار ثروتمند باشم دست از کار نخواهم کشید کار قاتل فکر و خیال است کار رونق است و باعث پیشرفت کارنکردن باعث رکود است و رکود […]