فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

مست کن و بنویس

وقتی خیلی خوابم می‌گیرد حالت‌های آدم‌های مست را پیدا می‌کنم. الان که این پست را می‌نویسم غرق خواب هستم و مستِ مست. در متن زیر اعتراف‌های یک مست را می‌خوانید: چند روز پیش رفتم مصاحبه‌ی شغلی و از ترس اینکه قبول نشوم و دست خالی باقی نمانم، تصمیم گرفتم چیزهایی که از مصاحبه یاد گرفتم […]