فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

با نوشته‌هایت بی‌رحم باش|آشنایی با نویسندگان و مترجم‌های کودک

این یادداشت کوتاه را از سید نوید سیدعلی‌اکبر خواندم و برایم پر از درس و رهایی بود: تصویر رویایی من از نویسنده این است: انسانی محصور در میان انبوهی کاغذِ مچاله! اما اهمیت کاغذهای مچاله در چیست؟ حقیقت این است که قبل از هر آموزشی به نویسندگانِ جوان، باید به آن‌ها یاد بدهیم که دور بریزند، […]