فاطمه ابراهیمی

به پیش

instagram [#222]Created with Sketch.

می‌دانم ولی…| یک خطای ذهنی دست‌وپاگیر

امسال با مجموعۀ بیش‌ترازیک و پیام بهرام‌پور آشنا شدم. در همین مدت کوتاه چیزهای بسیاری آموخته‌ام؛ مثلاً همین امروز در لایو تسلط متوجه شدم که یادگیری کار آدم‌های باشهامت است: کسانیکه می‌پذیرند بعضی چیزها از کنترل آنان خارج است: با مفهوم دایرۀ کنترل، دایرۀ نفوذ و دایرۀ نگرانی‌ها آشنایید؟ افکار، اعمال، عادات و واکنش‌های هر […]