درباره‌ی من

هر چیز مفیدی را که به نوشتن، کتاب، توسعه فردی، خلاقیت، شعر و موسیقی و فیلم و سریال مرتبط باشد، اینجا منتشر می‌کنم.