من تلاش می‌کنم زندگی کنم، تا بتوانم زنده بمانم.

اینجا از تولیدمحتوا، نویسندگی خلاق و نوشتن به مثابۀ یک سبک زندگی می‌نویسم.

تماس با من: