نامه، نوشتن‌درمانی، نوشتاردرمانی، کتابفروشی، تنهایی

من، تنهایی و کتابفروشی

می‌خواستی با تو حرف‌های معمولی بزنم تا به بی‌حرفی عادت نکنم؟ باشد، امتحان می‌کنم! در محلۀمان دو کتاب‌فروشی داریم. یکی دارای صاحبانی خوش‌ذوق، خوش‌صحبت و اهل مطالعه؛ که هر وقت می‌روم پیش‌شان، […]

اردیبهشت 26, 1400
2