روایت، داستان، خودزندگی‌نامه، توسعه فردی، خلاقیت و زندگی

تاثیر داستان‌ها در زندگی

 وقتی به گذشتۀ خودم نگاه می‌کنم، و آن را با خود مرور می‌کنم چه می‌گویم؟ از چه کلماتی استفاده می‌کنم؟ می‌گویم: من در زندگی‌ام بسیار شکست خورده‌ام؟ یا می‌گویم من چیزهای زیادی […]

اردیبهشت 25, 1400
9