کسب‌وکار

کارمند کمال‌طلبی نباش

مانده بودم چه تیتری بزنم؟ کارمند کمال‌طلبی نباش یا دنبال کارمند کمال‌طلب نباش… مدت‌هاست ثابت شده که کما‌ل‌طلبی ویژگی مثبتی نیست؛ چون همراهان اعصاب‌خردکنی دارد به نام‌های اضطراب، افسردگی، فرسودگی و خودآسیبی. […]

مرداد 11, 1401
0