وقتی به گذشته بیش‌ازحد اهمیت می‌دهم آن را به یک مانع جدی برای پیش‌بردنِ زندگی تبدیل می‌کنم. حالا که فهمیدم این طوری است می‌خواهم این لیست را بسازم؛ لیستِ چیزهای مهمی که حاضرم به خاطرشان، بیخیال گذشته بشوم:

  1. نظم مستمر در پیش‌بردنِ پروژه‌های کاری.
  2. ساختن آینده‌ای بهتر و مطابق خواسته‌هایم.
  3. تمایل به زندگی‌کردن این مصرع از شعر زیبای ابتهاج: دریا شود آن رود که پیوسته روان است.
  4. اولویت‌قراردادنِ سلامت جسمی و روانیِ خودم و عزیزانم.
  5. آسان‌ کردنِ تغییرکردن و نوشدن در هر لحظه از زندگی.
  6. توجه بیشتر به خاطره‌سازی، به جای خاطره بازی.
  7. رهایی از وابستگی‌هایم به افتخارات و دستاوردهای گذشته و تلاش برای کسب دستاوردهای تازه.